Routed & Routing protocols

Əziz oxucular bu dəfə sizlərə routed və routing protokolları (daşıyan və daşınan protokollar) haqda ümumi məlumat və onların istifadəsi haqda məqaləni təqdim edirəm. Mövzu barədə bütün sualları http://www.technet.az/forum/ yazabilərsiz.
Routing protokollar
Routing protokollar (marşurutlaşdırma) avtomatik marşurutların öyrənilməsi və onların elan olunması həmçinin həmin marşurutlardan hansının movcud olması və daha əlverişli olmasını təyin edir.

1

Routing protokollara aşağıdakılar daxildir.Bu protokollar haqqında ayrı-ayrılıqda məqalələr təqdim edəcəyik.
1. RİP (Routing İnformation Protocol)
2. OSPF (Open Shortest Path First)
3. İS-İS (İntermediate System to İntermediate System)
4. İGRP (İnterior Gateway Routing Protocol)
5. EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)
6. BGP (Border Gateway Protocol)
Marşurutizasiya prosesi paketin bir şəbəkədən digərinə getməsidi.
Routed protokollar
Datanın şəbəkələr arası transport olmasını routed protokollar həyata keçirir. Bunlar aşağıdakı kimidir.
1. İnternet Protocol (İP)
2. Telnet
3. RemoteProcedureCall (RPC)
4. SimpleNetworkProtocol (SNMP)
5. Simple Mail Transfer Protocol (SNMP)
6. Novel İPX
7. OpenStandartsİnstitutenetworkingprotocol
8. DECnet
9. AppleTalk
10. BanyanVines
11. XeroxNetworkSystem (XNS)

2

Bu prosesi həyata keçirtmək üçün router adlanan cihazlardan istifadə olunur paketlərin bir yerdən digər yerlərə daşinmasına. Router-lər şəbəkələrin son nöqtələrində dayanır və datanın mənzilə çatdırılmasını həyata keçirir.

Video 1

Video 2

Video 3

Bu avadanlıqlar marşurutlar haqqında informasiyaların göndərilməsini və alınmasını, şəbəkələrin mövcudluğunu xarakterizə edən məlumatlarla paylaşırlar.
Daha ətraflı burada tanış ola bilərsiz. http://en.wikipedia.org/wiki/Routing

Başqa bir məqalədə görüşmək arzusu ilə

Ağa Hüseynov

___________

CCNP

Səs: +10. Bəyənilsin Zəifdir

Müəllif: Ağa Hüseynov

Şərh yazın