“Hub Transport Role” üzərində “Anti-Spam” xüsusiyyətinin aktivləşdirilməsi

Salam, Əziz Dostlar. Ötən məqalələrimizdə “Exchange server 2010” üzərində “Edge Transport Role“-dan söhbət açmışdıq. Bu məqaləmizdə “Edge Transport Role” olmayan serverlerde  “Hub Transport Role” üzərində “Anti-Spam” xüsusiyyətinin aktiv edilməsindən bəhs edəcəyik.

Anti-Spam” xüsusiyyəti normal olaraq “Edge Transport Role” üzərindən konfiqurasiya edilməlidir. Əgər “Edge Transport Role” qurmağa imkan yoxdursa, onda “Anti-Spam” xüsusiyyətini “Hub Transport Role” üzərində ektiv edib işlədə bilərsiniz.

İlkin halda “Exchange Server 2010” qurularkən “Anti-Spam” xüsusiyyəti aktiv olmamaqdadır.

antispam 1(default)

Bu xüsusiyyəti “Exchange Management Shell” üzərindən aktivləşdirə bilərik. Bunu üçün “Exchange server” qurulmuş olan qovluqdakı “Script”-lərdən istifadə edəcəyik: “C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Scripts”

Anti-Spam” xüsusiyyətini aktiv etmək üçün istifadə edəcəyimiz script isə “install-AntispamAgents.ps1“-dir.

antispam 2 (scripts)

Əvvəlcə “Exchange Management Shell“-i açırıq. Və “Script”-in olduğu qovluğa keçirik.

antispam 3 (install antispam)

“.\install-AntispamAgents.ps1əmrindən istifadə edirik.

antispam 5 (install antispam)

Anti-Spam” xüsusiyyətini aktiv etdikdən sonra “exchange” servislərini yenidən başlatmaq lazım gəlir. Bunun üçün “Restart-Service msexchangetransport” əmrindən istifadə edirik.

antispam 6 (service restart)

Göründüyü kimi lazımi servislər “restart” edildi. “EMC“-ni açıb “Anti-Spam” xüsusiyyətinin aktivliyini yoxlaya bilərik.

antispam 7 (anti-spam)

Şəkildən də göründüyü kimi “Hub Transport Role” altında “Anti-Spam” xüsusiyytəti aktiv vəziyyətdədir.

Əgər “Edge Transport Role” haqqında olan məqaləyə nəzər yetirmisinizsə, “Edge Transport Role” üzərində olan “Anti-Spam” xüsusiyyətlərinin “Hub Transport Role” üzərində aktiv edilmiş “Anti-Spam” xüsusiyyətləri ilə eyni olduğunu görmüsünüzdür. Ancaq xatırladaq ki, göstərilən bu funksiyanı “Edge Transport Role” üzərində qurmağınız təhlükəsizlik baxımından daha məqsədə uyğundur.

Gələn məqalələrimizdə “Anti-Spam” xüsusiyyətinin və digər “Hub Transport Role” xüsusiyyətlərinin konfiqurasiya edilməsindən bəhs edəcəyik.

Səs: 0. Bəyənilsin Zəifdir

Müəllif: Röyal Əmrahov

Şərh yazın