Windows Server 2012 R2: AD DS -7

Additional Domain Controller: PowerShell üzərindən sazlanması:

ADC haqqında ümumi tanışlıq və bu qədər əzab-əziyyətli qrafik addımlardan sonra hiss edirəm ki, PowerShell üzərindən bu addımların icrasını qeyd etmək yerinə düşəcək. Gəlin mövumuzu birgə nəzərdən keçirək.

Xatırlatma: ADC qurulacaq server üzərində DNS adresləri daxil etməyi və Domain-ə üzv etməyi unutmayaq.

1. Sistemə daxil olduqdan sonra  aşağdakı əmrləri icra edərək ilk mərhələni tamamlayırıq.

  • Install-WindowsFeature AD-Domain-Services –IncludeManagementTools

ADC-Powershell-01

2. Bu addımda isə ADC-nin qurulumunu tamamlayırıq. Aşağdakı powershell əmrlərinin icra olunaması yetərlidir. Əgər hər hansı bir DC üzərindən replikasiyanın gerçəkləşməsini istəsək -ReplicationSourceDC “DC01.Yusifbeyli.com” əmrini aşağdakı əmrlər toplusuna daxil etməyimiz yetərli olacaq.

  • Install-ADDSDomainController -DomainName “Yusifbeyli.com” -NoGlobalCatalog:$false -CreateDnsDelegation:$false -CriticalReplicationOnly:$false -DatabasePath “C:\Windows\NTDS” -InstallDns:$true -LogPath “C:\Windows\NTDS” -NoRebootOnCompletion:$false -SiteName “Default-First-Site-Name” -SysvolPath “C:\Windows\SYSVOL” -Force:$true

ADC-Powershell-02

Artıq ADC xidmətə hazırdır. PowerShell platforması yeni sayıldığı üçün demək olar ki, yeni məhsul çıxan zaman çox ciddi dəyişikliklər və əlavələr edilir. Bəzən bir çox əmr öz funksionallığını itirir. Belə halları nəzərdə saxlamaq lazımdır.

Bir çox mövzumuz bənzərlik təşkil etdiyi üçün digər mövzularımızı daha qısa tutmağa çalışacağıq və bəzi eynlik təşkil edən əlavələrə mövzular daxilində yer verilməyəcək. Öncəki mövzuları diqqətli oxumağınız məqsədə uyğundur.

Qaynaq: Windows Server 2012 R2: Active Directory E-Kitab 1-ci hissə

Səs: +30. Bəyənilsin Zəifdir

Şərh yazın