August 2014 Update Rollup : Win RT 8.1, Win 8.1, Win Srv 2012 R2

Microsoft şirkəti neçə müddətdir gözlənilən vacib Update Rollup paketlərindən birini yayımlayıb. Klient ƏS-ləri ilə yanaşı əsasən server mütəxəssisləri üçün bir çox yaranan problemlər bu paketdə öz həllini tapıb. Cluster, Hyper-V və digər vacib xidmətlərdə yaranmış bəzi nasazlıqlar bu paket toplusunda öz həllini tapıb. Bunlardan bəziləri aşağıdakı kimidir.

  • 2978102 Cluster nodes stop when multiple physical disks in storage space are disconnected in Windows Server 2012 R2
  • 2978101 Windows 2012 R2-based Hyper-V host cluster freezes when virtual machines use shared virtual hard disks
  • 2978100 URL of a web application is broken when you access the web application by using WAP in Windows Server 2012 R2
  • 2978096 ExtendedProtectionTokenCheck setting keeps being disabled in AD FS 3.0 in Windows Server 2012 R2
  • 2976995 You cannot access an SMB share that is located on a Windows 8.1 or Windows Server 2012 R2-based file server
  • 2976994 Shared folder in Windows Server 2012 R2 or Windows 8.1 cannot be accessed by using SMB version 1 protocol
  • 2976965 “Inaccessible, Empty or Disabled” message in Group Policy Results report for a remote computer in Windows Server 2012 R2

Aşağdakı keçiddən geniş məlumat və yükləmə keçidlərini əldə edə bilərsiniz.

Keçid: August 2014 update rollup for Windows RT 8.1, Windows 8.1, and Windows Server 2012 R2

Uğurlar

Şərh yazın