Installing VMware Player on Ubuntu 14.04

Daha bir mövzumuzu da VMware məhsuluna həsr edirik.
Linux üçün də mövcud olan Player-dən danışacıq.
Rəsmi olaraq download edirik:

VMware Player 5.0

Fayl adımız: VMware-Player-5.0.4-1945795.x86_64.bundle
Execute edin install etməyə çalışdıqda dəhşətli bir error bizim qarşımızı alacaq:

2015-06-05T10:21:48.937+04:00| vthread-3| I120: Invoking modinfo on "vmnet".
2015-06-05T10:21:48.939+04:00| vthread-3| I120: "/sbin/modinfo" exited with status 256.
2015-06-05T10:21:49.318+04:00| vthread-3| I120: Setting destination path for vmnet to "/lib/modules/3.13.0-53-generic/misc/vmnet.ko".
2015-06-05T10:21:49.337+04:00| vthread-3| I120: Extracting the vmnet source from "/usr/lib/vmware/modules/source/vmnet.tar".
2015-06-05T10:21:49.451+04:00| vthread-3| I120: Successfully extracted the vmnet source.
2015-06-05T10:21:49.451+04:00| vthread-3| I120: Building module with command "/usr/bin/make -j4 -C /tmp/modconfig-6ratti/vmnet-only auto-build HEADER_DIR=/lib/modules/3.13.0-53-generic/build/include CC=/usr/bin/gcc IS_GCC_3=no"
2015-06-05T10:21:59.088+04:00| vthread-3| W110: Failed to build vmnet.  Failed to execute the build command.

W110: Failed to build vmnet. Failed to execute the build command. -> belə çıxdı ki, build olunmadı, başqa cür desək yazılmadı.
Bir sıra axtarışdan sonra, koda patch tapdım.
Aşağıdakı addımları yerinə yetirmək lazımdır:

[email protected]:~# curl http://pastie.org/pastes/8672356/download -o /tmp/vmware-netfilter.patch
[email protected]:~# cd /usr/lib/vmware/modules/source
# tar -xvf vmnet.tar
# patch -p0 -i /tmp/vmware-netfilter.patch
# tar -cf vmnet.tar vmnet-only
# rm -r vmnet-only
# vmware-modconfig --console --install-all

İndi isə istifadə edə bilərik:

vmware_ubuntu

Səs: +20. Bəyənilsin Zəifdir

Müəllif: Şəhriyar Rzayev

Şərh yazın