C# ilə qovluq və fayl silmə

Salam,

Bu məqaləmizdə  sizlərə qovluq və fayl silməni  izah etməyə çalışacağam.

Biz qovluq və faylarla işləmək üçün System.IO namespaces-dən istifadə edəcəyik.

Biz sadə kodla içi boş olan qovluğu silə bilərik. Bunun üçün aşağıdakı koddan istifadə etməliyik.

if (Directory.Exists(qovluq))
 {
 Directory.Delete(qoluq);
 } 

Bu kod yalnız içi boş olan qovluğu siləcəkdir. Qovluq içində hər hansə fayl və ya qovluq olarsa o zaman bizə qovluğun boş olmadığı səhvini verəcək .

Biz əgər qovluq daxilində olan qovluqları və faylları silmək istəyiriksə onda həmin qovluğun daxilində olan fayl və qovluqları silməliyik və sonra əsas qovluğu silməliyik. Bunun üçün aşağıdakı koddan istifadə edirik.

private void QovluguSil(string yol)
 {
 if (Directory.Exists(yol))
 {
 //Qovluq daxilində olan faylları silirik
 foreach (string fayl in Directory.GetFiles(yol))
 {
 File.Delete(fayl);
 }
 //Qovluq daxilində olan qovluqları
 foreach (string qovluq in Directory.GetDirectories(yol))
 {
 QovluguSil(qovluq);
 }
 //Bu bölmədə isə qovluğun özünü silirik.
 Directory.Delete(yol);
 }
 }

Directory.Exists(yol) ilə qovluğun olub olmadığını yoxlayırıq.

Yoxlamaq üçün Form1 Load Events-ində bu metodu çağırıb yoxlaya bilərsiniz.

Məsələn “D” diskində “e” adlı qovluq və daxilində bir neçə qovluqlar və fayllar var onları bu şəkildə silmək olar.

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
string path = @"D:\e\";
QovluguSil(path);
}

 

Proyekti Yüklə : Qovluq Silmə
İnşAllah yararlı olar kimlər üçünsə.

Səs: +10. Bəyənilsin Zəifdir

Müəllif: Elvin Yusifli

Şərh yazın