Exchange Server 2016 Yayımlandı

Microsoft şirkətinin ən bacarıqlı məhsullarından biri olan Exchange Server 2016 rəsmi olaraq yayımlanıb.


İlkin Tələblər : Ətraflı

Component Requirement
Mailbox and Edge Transport server roles
  • Windows Server 2012 R2 Standard or Datacenter
  • Windows Server 2012 Standard or Datacenter
Management tools One of the following:

  • Windows Server 2012 R2 Standard or Datacenter
  • Windows Server 2012 Standard or Datacenter
  • 64-bit edition of Windows 10
  • 64-bit edition of Windows 8.1

Birlikdə çalışma dəstəyi :

Exchange version Exchange organization coexistence
Exchange 2007 and earlier versions Not supported
Exchange 2010 Supported with Update Rollup 11 for Exchange 2010 SP3 or later on all Exchange 2010 servers in the organization, including Edge Transport servers.
Exchange 2013 Supported with Exchange 2013 Cumulative Update 10 or later on all Exchange 2013 servers in the organization, including Edge Transport servers.
Mixed Exchange 2010 and Exchange 2013 organization Supported with the following minimum versions of Exchange:

  • Update Rollup 11 Exchange 2010 SP3 or later on all Exchange 2010 servers in the organization, including Edge Transport servers.
  • Exchange 2013 Cumulative Update 10 or later on all Exchange 2013 servers in the organization, including Edge Transport servers.

Yüklə :

Şərh yazın