Centos&Rhel7 də KVM dən istifadə 2-ci hissə

Salam Əziz oxucular. Bugün mən linux  KVM dərslər seriyasından ikinci hissəni tamamlamaga çalışacam. Hansı ki, keçən mövzuda KVM-in nə oldugunu və RHEL/Centos 7 üzərində ilkin sazlamalar və Grafik interfeysindən istifadə edərək yüklənməsinə baxdıq

(Centos Rhel7-də KVM-dən istifadə ikinci hissə ), indi isə bunu komandalardan(CLİ) istifadə edərək qurulmasına baxacagıq.

İndi konfiqurasiyaya keçməzdən əvvəl vacib olan bəzi komandaların nə işə yaradığını baxaq.

“virt-install” – virtual maşının(VM)-nin yaradılması və konfiqurasiya edilməsi üçün.

“virsh” – storage pool(yaddaş havuzu J)–ların yaradılması və konfiqurasiya edilməsi üçün.

“qemu-img” – disk image-lərin yaradılması və konfiqurasiya edilməsi üçün(yəni disklərlə işləmək üçün)

Qeyd: Bu komandaların qarşısında yazdıgım açıqlamalar yanliz o əmrlərin bir funksionallığını bildirir,hər bir əmrin qarşısında man əmrini yazıb digər xüsüsiyyətlərinə baxa bilərsiz.

Məqaləni daha anlaşıqlı olması üçün 3 hissəyə bölmüşəm, Birinci hissədə umumi Storage pool(SP–yaddas hovuzu) yaradılmasi, İkinci hissədə həmin bu pool-un içərisində hər bir yaradacagimiz ƏS-nə uygun olaraq disk imagenin(Yaddas yerinin)  yaradılması və  sonda bu yaratdıgımız disk image daxilinə ƏS-nin qurulması.

Storage Pool-un daxilində coxlu disk imagələr yaradib, hər disk imagenin daxilinə ƏS-qurmaq olar.

a.Storage Poolun yaradılmasına baxaq:

 1. “virsh” komandasının gördüyu işlərindən birini  yuxarıda qeyd etdim, bu komanda üçün əlavə məlumatı:man-virsh
 2. Storage pool-u müəyyən edək:
  virsh pool-define-as spool

“Pool-define-as” – yeni storage poolun təyin edir,

“Spool1” – storage poolun adı

 “dir” –  storage-nin tipi, bundan əlavə KVM 9 tipi dəstəkləyir:

 • dir – məlumatların-lərin saxlanması üçün kataloqlardan istifadə edir
 • disk-məlumatların saxlanması üçün Fiziki hard disklərdən istifadə edir
 • fs– məlumatların saxlanması üçün formata hazır olan partition(Pre-Formatted Partitions )-lardan istifadə edir
 • netfs– məlumatların saxlanması üçün şəbəkədə paylaşılmış yaddaşdan(NFS kimi) istifadə edir
 • gluster– məlumatların saxlanması üçün Klaster fayl sistemi yaddaşından istifadə edir
 • iscsi– məlumatların saxlanması üçün şəbəkədə paylaşılmiş İSCSİ yaddaşından istifadə edir
 • scsi– məlumatların saxlanması üçün local SCSİ yaddaşından istifadə edir.
 • lvm– məlumatların saxlanması üçün LVM ilə yaradılmış yaddaşdan istifadə edir
 • mpath-Hal-hazırda bu dəstəklənmir.

Bundan əlavə storage pool tipinin arqumentleri deyilən anlayışda var, dir-tipinin uygun arqument target(hədəf- storage pool-nun yerləşəcəyi yol ) arqumentidir, Ümümiyyətlə default olaraq 5 tip arqument vardır:

 • source-host
 • source-path
 • source-dev
 • source-name
 • target

Bizim missal isə target – /mnt/personal-data/SPool1, qalanlar isə vacib deyil.

 1. Sistemdə bütün SP-ləri yoxlayaq:
  virsh pool-list --all
 2. Storage pool-u quraq:
  virsh pool-build spool
 3. İndi isə virsh əmrinin ”pool-start” funksiyasından istifadə edib pool –u aktivləşdirək
  virsh pool-start spooll
 4. Yenidən SP-ları yoxlayaq:
  virsh pool-list --all
 5. Autostart-in no oldugunu goruruk, bu o deməkdir ki, libvirtd servisi hər dəfə  aktiv edəndə bu pool –unda avtomatik aktiv olub olmamasını bildirir.Bunu yes halina gətirək ki , sonra bir problem yaramasın.
  virsh pool-autostart spooll
 6. Spool1 artıq hazırdir və haqqında ümümi info baxmaq üçün:
  virsh pool-info spooll

b.Storage volume/Disk image (Sistemin yerləşəcəyi yer)–lərin konfiqurasiyasi

Biz disk image yaratmaq üçün yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi , “qemu-img”  əmrindən istifadə edəcəyik, bunun barəsində ətraflı məlumat üçün man əmrində istifadə edə bilərsiz.

 1. Biz umumiyyətlə “qemu-img”  əmrindən  disk imagenin yaratmaq,yoxlamaq və s. istifadə edəcəyik və olçüsünü, Spool1-dən yolunu təyin edəcəyik, aşagıdakı kimi
  qemu-img create -f raw
 2. Yeni yaratdıgın disk haqqında məlumat almaq üçün:
  qemu-img info

Qeyd:Heç vaxt VM işləyərkən qemu-img istifadə edərək yaratdıgın disk image-də dəyişiklik etməyin, çünki  image- ni zədələyə bilərsiz.c.Virtual maşının  yaradılması

Son olaraq isə “virt-install” əmrindən istifadə edərək VM-in yaradılmasına baxaq, ətraflı məlumat üçün

 man virt-install əmrindən istifadə edin.Bu əmrindən istifadə edərkən bilməli oldugumuz vacib xüsüsiyytələr.

 • Name – VM-nin adı
 • Disk location – disk imagenin yeri
 • Graphics – VM-a qoşuanda gorunən grafika(Adətən-SPİCE)
 • Vcpu- virtual CPU-nun sayı
 • Ram-ayrilan Ram yadddaş(MB ilə)
 • Location – iso faylən yerləşdiyi yer
 • Network- virtual şəbəkənin tipi(Adatən-vibr00 bridge)

İndi test olaraq Windows 7 ƏS –ni yoxlayaq:
man-virsh

Və sonda 🙂
vmwin7

Daha sonra siz “virt-install” əmrindən istifadə edərək basqa ƏS yukləmək istəsəniz https://raymii.org/s/articles/virt-install_introduction_and_copy_paste_distro_install_commands.html yararlana bilərsiz.
Bugünki tapşırıgımızıda ugurla yerinə yetirdik, ümidvaram ki  faydalı olar.

 

Gələn görüşlərədək…

 

Səs: +50. Bəyənilsin Zəifdir

Müəllif: Babək Məmmədov

Şərh yazın