Oracle Data Pump Import

Əvvəlki məqalələrdə Sizlərə Oracle Data Pump Export (expdp) aləti haqqında məlumat vermişdik. İndi isə Oracle Data Pump Import (impdp) aləti haqqında məlumat verəcəyik. İmpdp Expdp aləti vasitəsilə ixrac edilmiş məlumatların idxal edilməsi üçün istifadə edilir.

İmpdp aləti vasitəsilə məlumatları idxal edilməsi üçün qoşulma edəcək istifadəçi IMP_FULL_DATABASE səlahiyyətinə malik olmalıdır.

İndi isə idxal əməliyyatının aparılması üçün bir neçə nümunəyə baxaq.

Bütün bazanı idxal etmək üçün FULL parametrindən istifadə edilir.

impdp ‘[email protected] as sysdba’ FULL=Y directory=DMP dumpfile=FULLDMP.dmp logfile=FULLDMP.log

Dumpfile – idxal olunacaq faylın adı

Logfile – idxal logunun adı

Directory – idxal faylının yerləşəcəyi kataloqun adı

Schema tipli idxaldan istifadə etmək üçün aşağıdakı əmrdən istifadə edilir. Bir və ya bir neçə schemanı idxal etmək mümkündür.

impdp [email protected] schemas=HR directory=DMP dumpfile=HR.dmp logfile=HR.log

 İxrac edilmiş cədvəlləri idxal etmək üçün

 impdp [email protected] tables=test  directory=DMP dumpfile=test.dmp logfile=test.log

Cədvəlin idxalı zamanı TABLE_EXISTS_ACTION parametri cədvəldə məlumatların mövcud olması zamanı hansı formada davranılacağını müəyyən edir. Aşağıdakı dəyərləri ola bilər:

APPEND – cədvələ toxunmadan idxal faylındakı məlumatları cədvələ əlavə edir,

REPLACE – cədvəli idxal olunan cədvəllə əvəzləyər,

SKIP – mövcud olan cədvələ toxunmadan növbəti cədvəllərə keçir,

TRUNCATE – mövcud cədvəli truncate edərək idxal faylındakı məlumatları cədvələ əlavə edir.

Bəzən idxal zamanı ixrac edilmiş faylı başqa schemaya, tablespace-ə və s. uyğun olaraq dəyişdirməyə ehtiyac yaranır. Bu zaman REMAP_TABLE, REMAP_SCHEMA və s. istifadə edilir.

REMAP_TABLESPACE=köhnə_tablespace:yeni_tablespace

REMAP_SCHEMA=köhnə_schema:yeni_schema

REMAP_TABLE=[schema.]köhnə_cədvəl:yeni_cədvəl

impdp [email protected] directory=DMP dumpfile=test.dmp logfile=test.log remap_schema=test:test1

Yuxarıdakı əmr işə salındıqdan sonra ixrac zamanı test schemasında olan məlumatlar test1 schemasına idxal olunacaq.

Səs: +60. Bəyənilsin Zəifdir

Müəllif: Kənan Əkpərov

Şərhlər ( Oracle Data Pump Import )

  1. Teshekkurler muellim.

Şərh yazın