Denyhosts SSH Security

Denyhosts – SSH vasitəsi ilə sistemə daxil olma cəhdlərini izləyir. Əgər uğursuz cəhdlər qeyd olunarsa, onda həmin İP-ni  /etc/hosts.deny faylına əlavə olunur. İP bu faylda qaldığı müddətcə sistemə daxil olmanı blok edir. Uğursuz cəhdin sayını və /etc/hosts.deny faylında İP-nin neçə müddət qalmağının sazzlanmasına baxaq

 

Bu layihəni tetbiq etməzdən öncə serverə daimi qoşulacaq İP-ni allow-hosta əlavə etməyi unutmayın!

ilk öncə denyhostu dayandırırıq, İP-ni allow-hosta əlavə edirik və yenidən denyhostu işlədirik

 [[email protected] ~]# systemctl stop denyhosts

[[email protected] ~]#  echo "IP address" >> /etc/hosts.allow

[[email protected] ~]#  systemctl start denyhosts

 

İlk növbədə EPEL(Extra Packages for Enterprise Linux) repositoriyasını yükləyirik. EPEL-proqram toplusunu özündə cəmləyən repositoriyadır.

 [[email protected] ~]# yum -y install epel-release

Loaded plugins: fastestmirror

Loading mirror speeds from cached hostfile

* base: mirror.corbina.net 

* epel: ftp.cuhk.edu.hk

* extras: mirror.corbina.net

* updates: mirror.corbina.net Resolving Dependencies

--> Running transaction check

--> Package epel-release.noarch 0:7-6 will be updated

--> Package epel-release.noarch 0:7-8 will be an update

--> Finished Dependency Resolution

EPEL-yüklədikdən sonra, Denyhostu yükləyirik.  Məndə artıq hazırdır və belə məlumat çıxır

   [[email protected]  ~]# yum -y install denyhosts

Loaded plugins: fastestmirror

Loading mirror speeds from cached hostfile

* base: mirror.corbina.net *epel: ftp.cuhk.edu.hk

* extras: mirror.corbina.net

* updates: mirror.corbina.net

Package denyhosts-2.9-4.e17.noarch already installed and latest version

Nothing to do

Denyhostu yüklədikdən sonra sazzlamaları /etc/denyhosts.conf faylında icra edə bilərik

# /etc/denyhosts.conf

SECURE_LOG = /var/log/auth.log

HOSTS_DENY = /etc/hosts.deny

 

Biz bu bölmədə bloka düşmüş İP-nin neçə müddətdən sonra azad olmasını seçə bilərik. Gördüyümüz kimi dəqiqə, saat, gün, həftə və il seçimləri var. İstədiyimiz vaxtı seçib, istədiyimiz müddətcə İP-ni blokda saxlaya bilərik

capture3

 

Burda isə uğursuz daxil olmaq cəhdlərinin sayını seçə bilərik. Misalda gördüyümüz kimi 2-uğursuz cəhddən sonra İP blok olunacaq

capture4

 

Əsas sazzlamalardan da biri root-ilə daxil olma cəhdini minimum azaltmaqdır. Nümunədə də gördüyümüz kimi root istifadəçi ilə 1-uğursuz giriş olsa İP-blok olunacaq

capture5

 

İndi isə Denyhostu test edək. Sazzlamalar Server-də olunub. Clint maşından Serverə qoşulmağa cəhd edəcəyik

Client (andy): 192.168.176.133

Server(alice): 192.168.176.132

 

capture6

Gördüyümüz kimi uğursuz cəhdlərdən sonra,yenidən qoşulmaq olmur

İndi isə Server-192.168.176.132-də /etc/hosts.deny Clientin ip-sini görəcəyik

[[email protected] alice]# ip addr
1: lo: <L00PBACK,UP,L0WER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever

2: eno16777736: <BROADCAST,MULTICAST,UP,L0WER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000 link/ether 00:0c:29:a6:eb:aa brd ff :ff :ff :ff :ff :ff
inet 192.168.176.132/24 brd 192.168.176.255 scope global eno16777736
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::20c:29ff:fea6:ebaa/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever

[[email protected] alice]# cat /etc/hosts.deny

# hosts.deny Tliis file contains access rules which are used to
deny connections to network services that either use
# the tcp_wrappers library or that have been
# started through a tcp_wrappers-enabled xinetd.
#
# The rules in this file can also be set up in
# /etc/hosts.a 1 low with a 'deny' option instead,
#
#
#
# See 'man 5 hosts_options' and 'man 5 hosts_access'
# for information on rule syntax,
# See 'man tcpd' for information on tcp_wrappers
#
# DenyHosts: Mon Oct 24 18:25:15 2016 i sshd: 192.168.176.133
# DenyHosts: Mon Oct 24 19:27:49 2016 i sshd: 192.168.176.133
sshd: 192.168.176.133
[[email protected] alicel]#

Əgər biz /etc.hosts.deny faylından İP-ni silsək, Client yenidən serverə qoşulmaq imkanı olacaq.

 

Bu məqaləmizdə bu qədər.

Uğurlar!

Səs: +60. Bəyənilsin Zəifdir

Müəllif: Nicat Isa

Şərhlər ( 3 )

 1. Faydalı mövzüdür Nicat, həmçinin burada mail vasitəsi ilə xəbərdarlıq göndərməkdə mümkündür. təşəkkürlər !

 2. Nicat təşəkkürlər.

  Davamlı olmasını arzulayırıq.

  Uğurlar.

  • Nicat Isa / . Dərc edilib:A 30/10/2016 at 10:12 PM
   Səs: 0. Bəyənilsin Zəifdir

  Var olun

Şərh yazın