Zabbix+Grafana qurulması

Salam Dostlar, bu dəfə Sizə çox saylı istəklərə əsasən “Server və şəbəkə” avadanlıqlarının loqlama sisteminə aid olan Zabbix + Grafana qurulması haqqında məqalə paylaşacam. İlk öncə aşağıdakı linkdən:

http://mirror.yer.az/CentOS/7.8.2003/isos/x86_64/CentOS-7-x86_64-DVD-2003.iso

Centos 7 iso faylın yükləyirik.

Daha sonra Centos 7 –ni yükləyirik. Mən ev ortamı olduğu üçün Vmware də qurulmanı göstərəcəm

Small

CentOS

Virtual Appliance

MySQL InnoDB

100

Medium

CentOS

2 CPU cores/2GB

MySQL InnoDB

500

Large

RedHat Enterprise Linux

4 CPU cores/8GB

RAID10 MySQL InnoDB or PostgreSQL

>1000

Very large

RedHat Enterprise Linux

8 CPU cores/16GB

Fast RAID10 MySQL InnoDB or PostgreSQL

>10000

Zabbixin tələblərinə uyğun VM –i tənzimləyirik.

Daha sonra Centos 7 yüklənməsinə başlayırıq…

Bu bölmələri özümüzə uyğun şəkildə tamamlıyırıq.

Bundan sonra Centos a Putty ilə daxil olub, Centos 7 üçün ən son yenilənmələri əldə et əmrini icra edirik:

(əgər static İP address verməmisizsə, “ip address” ilə DHCP dən alınan İP-ni görə bilərsiniz, bəzən olur ki “Auto Connect” seçili olmur və İP əldə etmir bunun üçün VM cmd də “nmtui” yazıb, static İP verib, Auto Connect -i işarələyə bilərsiniz)
 [[email protected] shirazov]# yum -y update

Daha sonra Centos -a zabbix repo -sun yükləyirik: 

[[email protected] shirazov]# yum install https://repo.zabbix.com/zabbix/4.4/rhel/7/x86_64/zabbix-release-4.4-1.el7.noarch.rpm

 

Daha sonra zabbix üçün lazım olan servisləri “One click”  yolu ilə aşağıdakı qaydaya yükləyirik:

[[email protected] shirazov]# yum -y install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql mysql mariadb-server httpd php

 

Bundan sonra Mariadb və Apache servislərini aktiv edirik:

[[email protected] shirazov]# systemctl start mariadb

[[email protected] shirazov]# systemctl enable mariadb

[[email protected] shirazov]# systemctl start httpd

[[email protected] shirazov]# systemctl enable httpd

Daha sonra servisləri yoxlamaq üçün:

[[email protected] shirazov]# sudo yum install net-tools

[[email protected] shirazov]# netstat –plntu

Gəldik Apache –nin konfiqurasiya edilməsinə:

[[email protected] shirazov]# vi /etc/php.ini

Aşağıdakı dəyərləri php.ini –yə daxil edirik:

max_execution_time = 600

 max_input_time = 600

 memory_limit = 256M

 post_max_size = 32M

 upload_max_filesize = 16M

 date.timezone = Asia/Baku

Bu dəyərləri daxil etdikdən sonra Apache yə restart veririk:

[[email protected] shirazov]# systemctl restart httpd

Bundan sonra keçirik Mariadb sazlanmasına:

[[email protected] shirazov]# mysql_secure_installation

 

Burda bütün bölmələrə “y” daxil edərək bitiririk

Daha sonra zabbix üçün database yaradırıq:

Db name: zabbix

DB username: zabbix

Pass: ZaBbiX

[[email protected] shirazov]# mysql -u root –p

MariaDB [(none)]>

create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;

grant all privileges on zabbix.* to [email protected] identified by ‘ZaBbiX’;

flush privileges;

exit

[[email protected] shirazov]# sudo systemctl status mariadb

Bundan sonra isə zabbixin işə düşməsi üçün lazım olan SQL məlumatların bazaya import edirik:

[[email protected] shirazov]# cd /usr/share/doc/

[[email protected] doc]# ls

Qeyd: Burda ls yazaraq Sizin servere hansi zabbix-server-mysql versiyasını təyin edirsiniz. Mənim serverə yüklənən forma: zabbix-server-mysql-4.4.9 budur. Ola bilər ki Sizdə digər ən son versiya yüklənə bilər.

[[email protected] doc]# cd zabbix-server-mysql-4.4.9

[[email protected] zabbix-server-mysql-4.4.9]# gunzip create.sql.gz

[[email protected] zabbix-server-mysql-4.4.9]# mysql -u root -p zabbix < create.sql

MariaDB admin parolun daxil ederek prosesi tamamlayırıq

Bundan sonra Zabbix server məlumatların daxil edirik:

[[email protected] shirazov]# cd

[[email protected] shirazov]# vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf

DBHost=localhost

DBName=zabbix

DBUser=zabbix

DBPassword= ZaBbiX

Bu məlumatları daxil etdikdən sonra Ctrl+C və :wq yazıb Save edirik/

Firewall da aşağıdakı portları açırıq:

[[email protected] shirazov]# firewall-cmd –permanent –add-port=10050/tcp

[[email protected] shirazov]# firewall-cmd –permanent –add-port=10051/tcp

[[email protected] shirazov]# firewall-cmd –permanent –add-port=80/tcp

[[email protected] shirazov]# firewall-cmd –reload

[[email protected] shirazov]# systemctl start zabbix-server

[[email protected] shirazov]# systemctl enable zabbix-server

[[email protected] shirazov]# systemctl start httpd

[[email protected] shirazov]# systemctl enable httpd

Ən vacib olan bu əmrlər verilməsə zabbix server işləməyəcək:

[[email protected] shirazov]# yum install policycoreutils-python -y

[[email protected] shirazov]# setsebool -P httpd_can_connect_zabbix on

[[email protected] shirazov]# setsebool -P httpd_can_network_connect on

[[email protected] shirazov]# setsebool -P zabbix_can_network on

[[email protected] shirazov]# curl https://support.zabbix.com/secure/attachment/53320/zabbix_server_add.te > zabbix_server_add.te

[[email protected] shirazov]# checkmodule -M -m -o zabbix_server_add.mod zabbix_server_add.te

[[email protected] shirazov]# semodule_package -m zabbix_server_add.mod -o zabbix_server_add.pp

[[email protected] shirazov]# semodule -i zabbix_server_add.pp

[[email protected] shirazov]# reboot

 

İstəyə uyğun Zabbix serverin özünə də Zabbix agent i yükləyə bilərik

[[email protected] shirazov]# yum install zabbix zabbix-agent

[[email protected] shirazov]# vi /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

Server=127.0.0.1

ServerActive=127.0.0.1

Hostname=ZABBIX

[[email protected] shirazov]#  systemctl start zabbix-agent

[[email protected] shirazov]#  systemctl enable zabbix-agent

[[email protected] shirazov]#  systemctl status zabbix-agent

Bundan sonra keçirik veb səhifəyə:

http://Sizin_İP_address/zabbix və ya http://hostname

 

Növbəti addım

 

Əgər düzgün qaydada php.ini konfiqurasiya edilmişsə hər bir bölmə “OK” olmalıdı

Növbəti addım

Növbəti addım

Və uğurlu son:

Default login: Admin

Parol: zabbix

Burda diqqət edin ki Zabbix server is running -Yes olsun. Əks halda hansısa yazdığım bölməni unutmusunuz!

Bundan sonra keçirik Grafana qurulmasına:

[[email protected] shirazov]#  sudo vi /etc/yum.repos.d/grafana.repo

Açılmış səhifəyə aşağıdakı məlumatları daxil edirik:

[grafana]

name=grafana

baseurl=https://packages.grafana.com/oss/rpm

repo_gpgcheck=1

enabled=1

gpgcheck=1

gpgkey=https://packages.grafana.com/gpg.key

sslverify=1

sslcacert=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt

Ctrl+C sıxıb  :wq yazaraq, Save edirik

[[email protected] shirazov]#  sudo yum install grafana

Daha sonra isə Fontları yükləyirik:

[[email protected] shirazov]#  yum install fontconfig

[[email protected] shirazov]#  yum install freetype*

[[email protected] shirazov]#  yum install urw-fonts

Bundan sonra Grafana serverin aktiv olmağın yoxlayırıq, aktiv deyilse, işə salırıq və daim işləməsi üçün servis yaradırıq

[[email protected] shirazov]#  systemctl status grafana-server

[[email protected] shirazov]#  systemctl start grafana-server

[[email protected] shirazov]#  systemctl enable grafana-server.service

Firewalda port açırıq:

[[email protected] shirazov]#  firewall-cmd –zone=public –add-port=3000/tcp –permanent

[[email protected] shirazov]#  firewall-cmd –reload

Gəlirik veb səhifəyə:

Login: admin

 

Parol: admin

Daha sonra zabbix -ə qoşmaq üçün aşağıdakı plugin –i yükləyirik:

 

[[email protected] shirazov]#  grafana-cli plugins install alexanderzobnin-zabbix-app

[[email protected] shirazov]#  systemctl restart grafana-server

Bundan sonra Grafana ya daxil olub Plugin bölməsindən zabbix i enable edirik

Daha sonra Data Sources bölməsindən zabbix i seçirik

Url: http://192.168.10.103/zabbix/api_jsonrpc.php

Zabbix API details

Username: Admin        

Password: zabbix

Artıq zabbix Grafanaya inteqrasiya olundu.

Bir sonrakı məqalədə görüşmək ümidilə…

 

 

 

Səs: +10. Bəyənilsin Zəifdir

Müəllif: Elvin Shirazov

Şərh yazın