image

29 Fevral Exceldə

29 fevral olan illər uzun il hesab edildiyindən, bu Exceldən də yan ötüşmür. Belə ki, Exceldə bu gündən asılı olaraq fərqli dəyərlər alan funksiyalar (Date, DAYS360, EDATE, YEARFRAC) mövcuddur və buna səbəb də aşağıdakılardır. DATE funksiyası – bu funskiyaya il, ay və günün indekslərini ötürdükdə bizə nəticə olaraq tarix qaytarır. Funksiyaya qısa ilin fevral ayının 29-nu ...

Ətraflı oxuyun...
image

Exceldə boş xanaları nəzərə almadan xanadakı məlumatları köçürmək

Salam, hörmətli oxucular, Əvvəlki yazımda Paste Special menyusu haqqında məlumat vermişdim. Bu yazımda isə o mövzunun davamı olaraq Skip Blanksın mahiyyəti haqqında yazmaq istəyirəm. Exceldə bəzən bir siyahının yoxlanılması zamanı sizin tərəfinizdən müəyyən edilən dəyərlərin yoxlanılan sütunun qarşısına yazılması və Rəhbərliyin qərarından sonra isə uyğun olan yoxlama nəticələrinin əvvəlki sütunda revizə edilməsi zərurəti yaranır. Bu ...

Ətraflı oxuyun...
image

“Exceldə, ancaq, Copy&Paste edə bilirəm”

Excel biliklərinin necə olması barəsində suala qarşı tərəfin cavablarının əksəriyyəti təxminən belə olur: -“Ancaq, Copy&Paste edə bilirəm”. Həmin oxucuları Paste Special menyusunun imkanları ilə tanış edəndən sonra, Copy&Paste menyusunu da tam bilmədiklərini etiraf edirlər. Atalar demişkən, bilməmək eyib deyil, öyrənməmək eyibdir. Bu və növbəti məqalələrimdə Sizə bu menyu haqqında tam məlumat vermək istəyirəm. Exceldə copy/paste ...

Ətraflı oxuyun...
image

Exceldə aylıq faiz dərəcəsinin hesablanması (RATE)

Kredit –  Bu termin hər kəsə olduqca yaxın bir maliyyə terminidir. Günümüzdə banklardan kredit götürmüş şəxslərin sayı kifayət qədəridir. Bu yazımda kreditin aylıq faiz dərəcəsinin hesablanması haqqında yazacam.  Aylıq faiz dərəcəsinin hesablanması üçün RATE funksiyasından istifadə edilir. Sintaksisi: =RATE(kredit ödəniləcək ayların sayı;ödəniş məbləği;kredit götürülən məbləğ) Fərz edin ki, 1000 azn məbləği 12 ay müddətinə ayda 100 azn ödəniş ...

Ətraflı oxuyun...
image

Exceldə ? və * işarələrinin başqa simvolla əvəz edilməsi

Başqa proqramlardan Excel sənədinə məlumatları eksport etmisinizsə “ə” hərfinin əvəzində “?” işarəsi olmuş olur. Exceldə Replace (Ctrl + H) menyusundan istifadə etmisinizsə, xanalara yazılan ? və ya * işarələrini digər simvolla əvəz edəndə təkcə bu simvilların “ə” simvolu ilə əvəz edilməsinin deyil, bütün simvolların “ə” simvolun ilə əvəz edilməsinin şahidi olarıq. Nümunə üçün aşağıdakı misala diqqət edək. ...

Ətraflı oxuyun...
image

Exceldə bəzi funksiyaların rus dilində qarşılığı

Ölkəmizdə, MS OFFICE proqramından istifadə edənlər ingilis və rus dillərindən daha çox istifadə edir. Bu reallıq Excel proqramında da özünü göstərir. Bu səbəbdən düşündüm ki, bu yazımda Sizə ingilis dilində olan funksiyaların rus dilində qarşılığını yazım. Ümid edirəm, faydalı olacaqdır. ENGLISH RUSSIAN ABS ABS ADDRESS АДРЕС AND И AVERAGE СРЗНАЧ AVERAGEIF СРЗНАЧЕСЛИ AVERAGEIFS СРЗНАЧЕСЛИМН BAHTTEXT БАТТЕКСТ ...

Ətraflı oxuyun...
image

OneDrive üçün WebDAV protokolu və ya Sinxronizasiyanın ləğvi

Hər vaxtınız xeyir olsun əziz dostlar! Bu kiçik məqalədə siz kompüterinizdə iri həcmli fayl anbarlarının qovluqlarından azad olub, WebDAV protokoluna keçməyi öyrənəcəksiniz. İlk öncə gəlin araşdıraq, nəyə görə WebDAV-ın iki əks tərəfi mövcuddur, müsbət və mənfi; Bu informasiyaların iri həcmidir: Hazırda hər bir istifadəçi onlayn, bulud saxlama yerlərindən istifadə edir və onların ən böyük problemi ...

Ətraflı oxuyun...
image

Exceldə Subtotal funksiyasından istifadə etmək üçün 5 əsas səbəb

Exceldə subtotal funksiyasını yəqin ki, bir çoxlarınız hələ də istifadə etməmisiniz. İnanıram ki, bu məqaləni oxuduqdan sonra növbəti dəfələrdə mütləq istifadə edəcəksiniz.  Bunun üçün kifayət qədər səbəb vardır. Bu səbəbləri qeyd etməmişdən öncə istəyirəm ki, ilkin olaraq bu funkisyanın nə kimi işə yaradığına baxaq. Subtotal funksiyası aralıq cəmləri göstərən bir funksiyadır. Belə ki, əgər Siz ...

Ətraflı oxuyun...
image

Exceldə Fill menyusunun işimizə yarayacaq 6 metodu

Bəzən işimizin tələblərinə uyğun xanalara yazılan ədədləri ədədi və ya həndəsi silsilə ilə sıralamaq, tarixləri müvafiq olaraq illər,aylar və ya günlər üzrə sıralamaq zərurəti yaranır. Bunun üçün Exceldə Home-Fill menyusundan istifadə edəcəyik. Vaxt itirmədən nümunələr üzərindən izahata keçək . 1. Excel xanasına yazılan ədədlərin ədədi silsilə ilə sıralanması. Fərz edək ki, bizə A1 və A5 xanasına yazılacaq ...

Ətraflı oxuyun...
image

Exceldə xanaların dinamik şəkildə sıralanması

Exceldə hesabatların daha da asan anlaşılması, oxunaqlı olması üçün istifadəçilər tərəfindən mütamadi olaraq sıralama əməliyyatları manual olaraq yerinə yetirilir. Sütunda hansısa dəyişiklik edilərsə məcbur qalınaraq yenidən manual şəkildə sıralama aparılmalıdır. Belə olduqda isə, həm əlavə vaxt sərf edilir, həmçinin hesabatlarda səhv edilmə ehtimalı artmış olur. Bu yazımda Sizə sıralamanın avtomatik olaraq A-dan Z-ə kimi aparılması ...

Ətraflı oxuyun...