image

MS SQL Server və ilkin anlayışlar

İlk olaraq sizlərə SQL Serverin nə olduğunu, hansı məqsədlər üçün istifadə olunduğunu izah etmək istəyirəm. MSSQL Server məlumat bazaları sisteminin idarə olunması üçün bir vasitədir. Bəs məlumat bazası nədir? Məlumat baza sistemi gələcəkdə istifadə etmək üçün məlumatların və ya informasiyanın saxlandığı fiziki və virtual mühitlərin ümumi adıdır. Belə ki, əvvəllər bu cür məlumatları saxlamaq üçün ...

Ətraflı oxuyun...