image

Equality Range Optimization(eq_range_index_dive_limit system variable)

Bu mövzu şəxsi araşdırmalarımdan biridir ki, `Equality RANGE` scan zamanı 5.6 və 5.5 versiyaları arasında performance fərqinə baxacıq. İlk öncə  Equality RANGE nədir? 2 növ bizə tanış olan query təsəvvür edək: col_name IN(val1, …, valN) col_name = val1 OR … OR col_name = valN Yuxarıdakı sorğular o zaman TRUE olur ki, col_name val-ların hər hansı ...

Ətraflı oxuyun...
image

MySQL timestamp və datetime tiplərinin optimal şəkildə istifadəsi

Bu mövzu xüsusən web developer-lərə faydalı olacaq deyə düşünürəm. MySQL timestamp tipindən gözəl şəkildə faydalanmaqdan söhbət açmışıq.    

Ətraflı oxuyun...
image

Partial Data Recovery(restoring .ibd file)

Mövzumuz advance olub fiziki olaraq data-nın recover olunması haqqındadır. MySQL version: 5.6.12 Biraz teorik olaraq məsələni izah edək. MySQL-də cədvəllər database daxilində yerləşir. Cədvəlin öz strukturu .frm faylında, cədvəlin index və data-ları isə .ibd faylında yerləşir. .ibd cədvəlin tablespace-dir. Və bu hər cədvəl üçün ayrılıqda yaradılır(Əgər MySQL innodb_file_per_table=1 olaraq start olunubsa) Qeyd edək ki, əgər ...

Ətraflı oxuyun...
image

MySQL Foreign keys (tutorial N3)

Bu video tutorialda MySQL Foreign key-dən istifadənin üstünlüklərindən danışmışıq. Xüsusilə developer-lərə maraqlı olacaq bir video-dur. Level: intermediate  

Ətraflı oxuyun...
image

MySQL Stored function\SQL imkanları ilə text parsing(Advance Usage)

Bugünkü mövzu bir xeyli maraqlı olduğu üçün təcili olaraq qeyd etməkdən zövq alıram. Əlimizdə olan cədvəlimiz: Və içindəki məlumatlardan bir qismi: Gördüyümüz kimi 1 row daxilində tag-ləri arasında məlumatlar var. Bizə lazımdır ki, tag-ləri arasında olan məlumatı İD-ni verməklə götürək. İlk öncə tag-lərinin yer aldığı row-ları match etməliyik. Burda regexp bizə yardım edir: İkinci olaraq ...

Ətraflı oxuyun...
image

MySQL strict mode-un aktiv edilməsi (tutorial N2)

2-ci dərsimizdə MySQL-in strict şəklinə gətirilməsindən söhbət açmışıq. sql_mode ilə MySQL Error handling-in necə reallaşa biləcəyini göstərmişik.

Ətraflı oxuyun...
image

İlkin MySQL konfiqurasiya faylının hazırlanması(tutorial N1)

Bu mənim MySQL-in intermediate və advance şəkildə istifadəsindən bəhs edən video tutorial seriyamdan 1-ci dərsdir. Bu dərsdə Linux üzərinə fresh install olunmuş MySQL üçün ilkin konfiqurasiya faylının hazırlanmasından söhbət etmişik. Mütləq şəkildə bu konfiqurasiya faylını siz də özünüz üçün hazır edin, çünki bundan sonrakı dərslərin hamısı məhz bu konfig fayl üzərində qurulacaq.

Ətraflı oxuyun...