bit, mbps, bps nədir?

Salam. Mümkünsə bu və s. ölçü vahidləri haqda məlumat verərdiniz. Əsasda bps yəni internet sürəti dedikdə.

Səs: 0. Bəyənilsin Zəifdir

Baxılıb: 3994 dəfə

Cavablar ( bit, mbps, bps nədir? )

 1. bit – ən kiçik informasiya vahididir.
  Adəti üzrə bit-lə deyil byte-dan istifadə daha səmərəli görülür.
  1 Byte = 8 bit
  Yəni loru dildə desək 1 bit 1/8 byte-dır. (0.125 byte)

  8 bit-in 1 byte edir.

  =============İnformasiyanın ötürülmə sürəti vahidləri===============
  mbps = mega bit per second. (10^6 bit yəni (1 milyon bit) informasiyanın vahid zaman ərzində ötürülməsi).
  bps = bit per second (1 bit informasiyanın vahid zaman ərzində ötürülməsi).

  və s.
  ==========================================================

  1 byte=8 bit
  1 KB=1024 Byte (10^3 byte)
  1MB=1024 KB

  Kilo = 10^3
  Mega =10^6

  Bunları nəzərə alaraq misal üçün 1 MB ( 1 megabyte-da ) neçə bit olduğunu hesablayaq.
  1024*1000*8=8192000 bit.

Cavab yazın