image

ASM və Multipath istifadəsində yaranan problem

ASM və Multipath kombinasiyasinını istifadə etdikdə dayanaqlıq problemi ilə qarşılaşdıq. Problem ondan ibarət idi ki, disk massivinin kontrollerlərinin biri dayanıdırdısa, bu halda RAC nodları avtomatik olaraq restart-a gedirdi, cünki ASM diskləri ilə əlaqəni itirirdi, amma multipath normal işləyirdi, yəni disklər əməliyyat sistemində görünürdü. Bu problem baş vermə səbəbi ASM –in bir diski bir neçə yolla(path) ...

Ətraflı oxuyun...
image

Oracle Verilənlər Bazasını File Sistemdən ASM-ə Miqrasiyası

Oracle Verilənlər Bazasını File Sistemdən ASM Miqrasiya etmək üçün aşağıdakı mərhələləri icra etmək lazımdır:   1.FLASH RECOVERY AREA sazlanması   2.Datafileları ASM-ə miqrasiyası   3.Control File ASM-ə Miqrasiyası   4.TEMP Tablespace yaradılması   5.Redo Logfile-larının miqrasiyası   6.Spfile ASM -ə miqrasiyası   1.FLASH RECOVERY AREA sazlanması         2 və 3 mərhələ:   RMAN ...

Ətraflı oxuyun...