image

SQL anlayışı, SQL nədir?

SQL anlayışı Müasir dövrdə SQL-proqramlaşdırma dilləri arasında ən vacib və ən lazımlı dillərdən sayılır. Belə ki, VBİS (Verilənlər Bazasının İdarəetmə Sistemləri)- MySQL, PostreSQL, və Microsoft SQL Server istifadəsi geniş yayılmışdır, hətta VBİS SQLite Android və Apple mobil cihazlarında da böyük əhəmiyyət kəsb edir. System R və İBM – bu dildən (VBİS R) ilk olaraq 1974-cü ...

Ətraflı oxuyun...
image

Verilənlər bazası, məlumat bazası yoxsa informasiya bazası?

Salam Dostlar, Bugünkü məqalədə çox aktual bir məsələni araşdırmağa və aydınlıq gətirməyə çalışacağam. Bildiyiniz kimi ölkəmizin İKT sahəsində ən mühüm problemlərindən biri mövcud olan terminlərin Azərbaycan dilinə düzgün tərcümə edilməməsidir. Bəzən terminlər hərfi mənada tərcümə edilir, bəzən isə terminlərdə olan mənalar ifadə olunur və bununla da mətndə olan əsas fikri formalaşdırmağa cəhd edilir. Bu istiqamətdə ...

Ətraflı oxuyun...