image

C# class nədir?

Salam Doslar. Bu məqaləmizdə class(sinif)-lardan bəhs edəcəyik. Class(sinif) nədir, xüsusiyyətləri və s. haqqında danışacağıq. Söhbəti çox uzatmadan Bismillah deyib keçək mövzumuza və ilk olaraq Class(sinif) nədir sualına cavab axtaraq. Class(sinif) Nədir? Class(sinif)-ı obyektlərin qəlibi, kökü olaraqda adlandıra bilərik. Class(sinif) daxilində Fields,Constructor, Methods, Properts, Events, Delegates-lər mövcuddur. Bunların birləşməsi ilə Class(sinif)-lar əmələ gəlir. Fields (Sahə): Tərkibində ...

Ətraflı oxuyun...