image

Exploring Oracle and MySQL data type`s behaviour (int, varchar)

Daha bir mənimçün maraqlı mövzuya toxunacıq. Qısa olaraq bir cədvəl yaradacıq o cədvələ məlumatlar daxil edəcik və bu əsnada əldə etdiyimiz nəticələrə error-lara baxacıq. Müqayisə zamanı çox faydalı aşağıdakı cədvəlimizdən istifadə edəcik: Başlayırıq Oracle-dan və 2 column-lu cədvəlimizi yaradırıq: Lakin bu bizi aldatmasın faktiki olaraq Oracle internal olaraq bütün numeric-ləri NUMBER tipində saxlayır. Bundan əlavə ...

Ətraflı oxuyun...