image

Overview of Physical Database Structure in MySQL

Oracle Physical Structure oxuyarkən MySQl ilə müqayisə etmək qərarına gəldim. Ümumiyyətlə RDBMS-i müqayisəli şəkildə öyrənmək çox faydalıdır. Bu yazımızda MySQL 5.6.15-in Fiziki data strukturu haqqında danışacıq. Default MySQL installation-dan sonra Linux-da aşağıdakı struktur yaranır: MySQL Installation Directory: MySQL Configuration File: MySQL Data Directory: Bu 3 Directory-dən bizə lazım olan təbii ki, configuration faylı və Data ...

Ətraflı oxuyun...