image

Equality Range Optimization(eq_range_index_dive_limit system variable)

Bu mövzu şəxsi araşdırmalarımdan biridir ki, `Equality RANGE` scan zamanı 5.6 və 5.5 versiyaları arasında performance fərqinə baxacıq. İlk öncə  Equality RANGE nədir? 2 növ bizə tanış olan query təsəvvür edək: col_name IN(val1, …, valN) col_name = val1 OR … OR col_name = valN Yuxarıdakı sorğular o zaman TRUE olur ki, col_name val-ların hər hansı ...

Ətraflı oxuyun...