image

IPv6 adres nədir?

Bütün oxucuları salamlayıram. Bu məqalədə İPv6 adreslər haqqında ümumi məlumat verəcəyəm. Çox güman ki, çoxlarınız İPv4 adreslər haqqında kifayət qədər məlumatlısınız. Çünki İPv6-nı izah edərkən mütləq İPv4-ə də müraciət edəcəyik. İlk öncə İPv6 nə olduğu və nə üçün ehtiyac duyulduğuna baxaq. Bildiyimiz kimi İPv4  32 bit uzunluğunda olub, ümumilikdə 2^32 sayda (4,294,967,296) IP adres əmələ ...

Ətraflı oxuyun...