image

Exchange serverdə qəzayla sildiyimiz mailboxları geri qaytarma

Exchange serverdə sildiyimiz mailboxları qəzaylala silinmələrə qarşı 30 gün saxlayır. Exchange 2007/2010 versiyalarında sildiyimiz bu mailboxları geri gətirmek için Exchange Management Console’undan Recepient Configuration>Disconnected Mailbox altına getməmiz yetərlidir. Burada sildiyimiz mailboxların üzerine sağ klikləyip “Connect” deyərək istədiyimiz user’ə bağlayabilərik. Əgər  burada sildiyimiz bir mailbaxı görmürüksə nə etməliyik! Exchange’in önceki versiyalarında  bu problemi həll etmək üçün ...

Ətraflı oxuyun...