image

Forest və Domain Functional Level`i downgrade etmək

Salam Dostlar, bildiyimiz kimi Forest və Domain Functinal Leveli yuxarı qaldırırıqsa, bunu aşağı salmaq olmur. Amma Windows Server 2012`də bunu  powershell üzərindən aşağı salmağı öyrənəcəyik. Bunun üçün ilk öncə powershell üzərində aşağıdakı əmri yazırıq: Import-Module –Name ActiveDirectory Bundan sonra isə hal-hazırdakı Forest və Domain Functional Level`lərimizi aşağıdakı əmrləri yazaraq öyrənirik. Get-ADForest | Format-Table Name, ForestMode ...

Ətraflı oxuyun...
image

Server 2008 R2 üzərində Active Directory xidmətinin sazlanması

Bu məqaləmizdə Server 2008 üzərində Active Directory xidmətinin sazlanmasına göz atacağıq. Microsoftun məsləhətlərini nəzərə alaraq Active Directory xidmətini aktivləşdirmədən öncə sistem üçün ehtiyac olan bütün service pack paketlərin və updatelərin qurulmasını tamamlayaraq sistemi tam sabit vəziyyətə gətiririk. Active Directory xidmətini aktivləşdirmək üçün bir neçə sadə addımlarla əməliyyatları tamamlamış olacağıq. Digər xidmətlərdə olduğu kimi Active Directory ...

Ətraflı oxuyun...