image

Tracert və traceroute arasında fərq nədir?

Şəbəkədə baş verən problemlərin diaqnostika olunması üçün müxtəlif alətlərdən istifadə edirik. Təbii, heç düşünmədən söyləyə bilərik ki, ping bu siyahıda ən birinci yeri tutur və baş verən problemin tipindən asılı olmayaraq “Bax gör ping gedir?” sualı hərdən avtomatik olaraq səslənir. Ping-dən sonra mən şəxsən ikinci yeri paketlərin seçdiyi marşrutu təyin etmək üçün istifadə olunan alətə ...

Ətraflı oxuyun...