image

Interface nədir ?

Interface nədir ? Dostlar bu məqaləmdə İnterface nədir c#-da hansı məqsədlə istifadə olunur və abstract class-dan fərqləri haqqında məlumat verəcəyəm. İnterface bir proyektdə bir və daha çox yerdə istifadə olunan metodları saxlamaq və daha rahat formada istifadə etmək üçün istifadə olunur. İnterface içində kod yazılmır sadəcə yön verir sinifə (class) nə edəcəyini göstərir. İnterface-da yalnız ...

Ətraflı oxuyun...