image

LI-FI məlumat ötürülməsində yeni rekord

Lİ-Fİ TEXNOLOGİYASI MƏLUMATIN ÖTÜRÜLMƏ SÜRƏTİNDƏ NÖVBƏTİ REKORDU MÜƏYYƏNLƏŞDİRDİ. Məlumatların naqilsiz ötürülməsi sürətində yeni rekord Böyük Britaniya alimləri tərəfindən müəyyən olunub. Li-Fi – (abreveatura buna oxşar çox məşhur Hi-Fi və Wi-fi –a uyğun müəyyənləşdirilib, ingilis dilindən “light” (Li) “işıq”, “fidelity” (Fi) isə “dəqiqlik” deməkdir.) görünən işıq vasitəsilə internet bağlantısı yaradan rekordmen texnologiya məhz belə adlandırılır. Alimlər ...

Ətraflı oxuyun...