image

Lync Server 2013 (Enable users & Lync Client)

Salam, Əziz Dostlar. Ötən məqalələrimizdə “Lync Server 2013” qurmuşduq. Bu məqalədə isə ilkin konfiqurasiyalara nəzər salaq. Yəni “Lync” üzərinə “Active Directory” istifadəçilərimizi əlavə edərək ünsiyyətlərini təmin edək. Ötən məqalədən də xatırladığımız kimi “Lync” server üzərində konfiqurasiyaları həyata keçirmək üçün “Control Panel” (İdarəetmə panel) -nə daxil olmalıyıq. Bunun üçün “Lync Server Control Panel” işlətməyimiz və ya ...

Ətraflı oxuyun...