image

LogAnalyzer mərkəzləşdirilmiş log serverin RHEL6/CENTOS6-da sazlanması

Salamlar, Bugünkü məqalədə Linux ƏS-də mərkəzləşdirilmiş log serverin sazlanması ilə tanış olacağıq. Bütün ƏS-lərinin, şəbəkə avadalıqlarının və tətbiqi    programların logları, ortaya çıxan problemlərin analizi, təhlükəsizlik insidentlərinin araşdırılması, istifadəçi əməliyyatlarının  qeydiyyatı  baxımından vacib əhəmiyyət daşıyırlar.  Default olaraq, bütün ƏS-ləri logları lokal disk yaddaşında saxlayır. İnventarınızda 1 neçə kiçik serverin və şəbəkə avadlığının mövcudluğu şəraitinidə, logların  hər ...

Ətraflı oxuyun...
image

Copying Tablespaces to Another Server (Transportable Tablespaces)

Bugünkü mövzumuz MySQL 5.6 > versiyalar nəzərdə tutulub odur ki, test etməzdən əvvəl mütləq əmin olun ki, sizin MySQL versiyanlz müvafiqdir. İndiki hald mən 5.6.17 versiya MySQL-i aşağıdakı opsiyalarla start etmişəm. QEYD: Transportable Tablespaces-ə nail olmağınız üçün MySQL-i aşağıdakı dəyişənlərlə start etməlisiniz Daha sonra test məqsədi ilə, bir kifayət qədər böyük cədvəl tapın. Məndə artıq ...

Ətraflı oxuyun...
image

MySQL Audit Pluginlər və server crash

MySQL-də aktivliyi audit etmək üçün lazım olan araşdırmaları etdikdən sonra 3 tanınmış Audit pluginin olduğunu öyrəndik: 1. MySQL Enterprise Audit (Official one from Oracle) – commercial 2. MariaDB audit plugin for MySQL (version 1.1.6) – free 3. McAfee MySQL audit  plugin – free Dərhal sınamağa keçərkən 2-ci və 3-cü pluginlər MySQL 5.6.17 serverimi crash etdi. ...

Ətraflı oxuyun...
image

Overview of Physical Database Structure in MySQL

Oracle Physical Structure oxuyarkən MySQl ilə müqayisə etmək qərarına gəldim. Ümumiyyətlə RDBMS-i müqayisəli şəkildə öyrənmək çox faydalıdır. Bu yazımızda MySQL 5.6.15-in Fiziki data strukturu haqqında danışacıq. Default MySQL installation-dan sonra Linux-da aşağıdakı struktur yaranır: MySQL Installation Directory: MySQL Configuration File: MySQL Data Directory: Bu 3 Directory-dən bizə lazım olan təbii ki, configuration faylı və Data ...

Ətraflı oxuyun...
image

Exploring Sequence in Oracle and MySQL

Bu yazıda hər 2 RDBMS-də Sequence (ardıcıllıq) anlayışlarına baxacıq. İstifadə olunan versiyalar Oracle 11g R2, MySQL 5.6.x. İlk öncə biraz teorik məlumatlar. Sequence avtomatik olaraq bizim yerimizə, DB tərəfindən yaradılan unique rəqəmlər ardıcıllığıdır. Çox zaman Primary Key (id) column-lar üçün istifadə olunan bu rəqəmlər, bizə təkrarsız ardıcıllıq verir ki, PK anlayışı da elə bundan ibarətdir. ...

Ətraflı oxuyun...
image

Exploring Oracle and MySQL data type`s behaviour (int, varchar)

Daha bir mənimçün maraqlı mövzuya toxunacıq. Qısa olaraq bir cədvəl yaradacıq o cədvələ məlumatlar daxil edəcik və bu əsnada əldə etdiyimiz nəticələrə error-lara baxacıq. Müqayisə zamanı çox faydalı aşağıdakı cədvəlimizdən istifadə edəcik: Başlayırıq Oracle-dan və 2 column-lu cədvəlimizi yaradırıq: Lakin bu bizi aldatmasın faktiki olaraq Oracle internal olaraq bütün numeric-ləri NUMBER tipində saxlayır. Bundan əlavə ...

Ətraflı oxuyun...
image

Installing MySQL 5.6 on CentOS 6.4 using YUM

Bildiyimiz kimi EL-6 Linux-lar üçün MySQL official repo yox idi. Hər OS özü MySQL-i build edirdi və öz native repo-sunda yerləşdirirdi. Lakin Oracle Official YUM repo-nu təqdim edib. Biz də onu indi sizlərlə test edəcik. İlk öncə rəsmi repo-nu əlavə etməliyik. Bu məqsədlə repo faylını downlaod edirik: Download Daha sonra onu install edirik: Enable olduğunu ...

Ətraflı oxuyun...
image

MySQL backup və backup prepare script istifadəsi

Janahgir Shabiyev-in köməkdarlığı ilə MySQL Backup alma və alınmış backup-ların prepare olunması üçün Python 3-də script yazmışıq. Open source etmişik və hətta istifadəsini göstərən video dərs hazırlamışam. Bu video dərs də məhz bu haqdadır. Script üçün GitHUB linklər: Backuper: https://github.com/ShahriyarR/mysql_physical_backuper Prepare: https://github.com/ShahriyarR/mysql_physical_backup_prepare    

Ətraflı oxuyun...
image

Ümumi MySQL replication anlayışı,iş prinsipi

Bu video dərsdə ümumi olaraq MySQL high availability və onun ilkin növü olan MySQL replication-dan danışmışam. ümidvaram ki, hər kəsə faydalı olacaqdır.  

Ətraflı oxuyun...
image

Ümumi MySQL arxitekturası və query processing

Bu video dərs düşünürəm ki, yeni başlayanlara həmçinin intermediate developer-lərə faydalı olacaqdır. Ümumi MySQL strukturu və query processing-dən danışmışam. Faydalı olması ümidi ilə.

Ətraflı oxuyun...