image

OSI modelin Layerləri

    OSİ modelin 7 layeri var. Onların hər biri şəbəkə əlaqəsinin spesifik aspektlərini müəyyən edir: İlk növbədə layerləri və onların sırasını yadda saxlamaq lazımdır. Bunları yadda saxladıqdan sonra onların hansının nə funksiyası yerinə yetirdiyini bilmək lazımdır. Application Layer: Bu layer programlara şəbəkə resurslarına qoşulmaq üçün access verir və şəbəkə ilə birbaşa əlaqələndirir. Bu layer olmasa istifadəçi ...

Ətraflı oxuyun...