image

Cədvəllərin qurulması. Tabulyasiya

Cədvəllər Microsoft Word 2010 proqramında Cədvəl qurmaq üçün bir neçə üsuldan istifadə etmək olar. İnsert menyusunda yerləşən Table düyməsi məhz cədvəl yaratmaq üçün istifadə olunan alətləri özündə cəmləşdirir. Burada gördüyünüz kimi boş xanələr göstərilir. Şaquli və üfiqi vəziyyətdə Sütun və sətirlərin sayını təyin edərək siz cədvəl yarada bilərsiniz. Və yaxud da başqa bir üsul, Həmin ...

Ətraflı oxuyun...