image

Exploring Sequence in Oracle and MySQL

Bu yazıda hər 2 RDBMS-də Sequence (ardıcıllıq) anlayışlarına baxacıq. İstifadə olunan versiyalar Oracle 11g R2, MySQL 5.6.x. İlk öncə biraz teorik məlumatlar. Sequence avtomatik olaraq bizim yerimizə, DB tərəfindən yaradılan unique rəqəmlər ardıcıllığıdır. Çox zaman Primary Key (id) column-lar üçün istifadə olunan bu rəqəmlər, bizə təkrarsız ardıcıllıq verir ki, PK anlayışı da elə bundan ibarətdir. ...

Ətraflı oxuyun...