image

MySQL Stored function\SQL imkanları ilə text parsing(Advance Usage)

Bugünkü mövzu bir xeyli maraqlı olduğu üçün təcili olaraq qeyd etməkdən zövq alıram. Əlimizdə olan cədvəlimiz: Və içindəki məlumatlardan bir qismi: Gördüyümüz kimi 1 row daxilində tag-ləri arasında məlumatlar var. Bizə lazımdır ki, tag-ləri arasında olan məlumatı İD-ni verməklə götürək. İlk öncə tag-lərinin yer aldığı row-ları match etməliyik. Burda regexp bizə yardım edir: İkinci olaraq ...

Ətraflı oxuyun...