image

Elektrik

İki cisimin bir-birinə sürtünməsiylə, sıxışdırma kimi hər hansı bir mexaniki təsir əsnasında və ya istiliyin bəzi kristallara olan təsiri səbəbiylə meydana gələn və təsirini çəkmə, itələmə, mexaniki, kimyəvi və ya istilik hadisələri şəklində göstərən bir enerji növüdür. VOLT Elektron volt (eV) hissəciklər fizikasında istifadə olunan enerji vahididir. Hissəciklər fizikasında kütlə də elektron volt vasitəsilə ifadə olunur.Vahid ...

Ətraflı oxuyun...