image

MySQL timestamp və datetime tiplərinin optimal şəkildə istifadəsi

Bu mövzu xüsusən web developer-lərə faydalı olacaq deyə düşünürəm. MySQL timestamp tipindən gözəl şəkildə faydalanmaqdan söhbət açmışıq.    

Ətraflı oxuyun...