image

Unix və Linux ƏS-ləri arasındakı fərqlər

Salamlar. UNIX müəllif hüquqlarının istifadəsi üçün sadəcə böyük şirkətlərə icazə vermişdir. Belə ki, IBM AIX, Sun Solaris və HP-UX  UNİX əməliyyat sistemləridir. Bir çox UNİX sistemləri kommersiya xarakteri daşıyır. LİNUX UNİX-in klonudur. Lakin Portativ Əməliyyat Sistemi İnterfeysini (Portable Operating System Interface (POSIX)) düşünmüş olsaq, zənn edə bilərik ki, Linux Unix ilə eynidir. Rəsmi Linux kernel ...

Ətraflı oxuyun...
image

Linuxun tarixi

1969-cu ildə AT&T şirkətinin proqramçıları Ken Tompson Denis Ritçi PDP-7 kompüteri üçün kiçik bir ƏS yaratdılar. Bu ƏS-nə UNIX adını verdilər. Lakin, AT&T şirkətinin planında bu ƏS-nin yayılması yox idi və şirkət onu ABŞ elmi müəssisələrinə simvolik qiymətə verdi. Demək olar ki, bütün universitetlərin hesablama mərkəzlərinin nümayəndələri bu ƏS-dən istifadə edirdilər və bir-birləri ilə bu ƏS vasitəsilə əməkdaşlıq ...

Ətraflı oxuyun...