image

VTP version 2 və 3 haqqında.

Salam. Qarşılaşdığımız şəbəkələri VLAN-larsız təsəvvür etmək mümkün deyil və istifadə etdiyimiz VLAN-ların sayı artdıqca, müəyyən administrativ problemlərlə rastlaşırıq. Misal üçün şəbəkəyə yeni VLAN əlavə edirik və mövcud switch-lərin hamısında bu dəyişikliyi etməliyik. Təbii ki, əgər cavabdeh olduğunuz switch-lərin sayı çox deyilsə, bu boyük problem kimi görünmür, amma təsəvvür edin ki, siz 25-30 switch-in administrasiyasına cavabdehsiz ...

Ətraflı oxuyun...