image

İnfrastrukturda təhlükəsiz mühit necə qurulmalıdır?

KORPORATİV MÜHİTİN TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİNİ ÜÇÜN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ MƏQSƏDƏUYĞUN HESAB OLUNAN TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ          İlk öncə onu vurğulamaq lazımdır ki, ideal təhlükəsizlik anlayışı yoxdur və faktiki olaraq 21-ci əsrdəki kiber-hücumlar, təhdidlər xarakter-mahiyyət etibarilə çoxpilləlidir və kifayət qədər geniş spektrlidir. Məhz bu faktorları əsas götürdükdə mühitin təhlükəsizliyinin də çoxpilləli mexanizm əsasında qurulması ən düzgün seçimdir. Bu halda ...

Ətraflı oxuyun...
image

Active Directory: Restricted Groups

Xoş gördük. Bu məqalədə sizə Active Directory-də Restricted Groups haqqında bəzi nümunələr göstərərək izah etməyə çalışacam. Misal üçün istifadəçi kompüterlərində Administrators qrupuna nəzarəti gücləndirmək və bu qrupa yalniz bizim istədiyimiz istifadəçilərin, istifadəçi qrupunun  daxil olmasını təmin etmək üçün Restricted Groups-un bizə verdiyi bu imkandan istifadə edirik. Bu imkandan istifadə edərək istifadəçi kompüterlərinə kənar müdaxilələrin qarşısını ...

Ətraflı oxuyun...
image

Windows Server 2012 üzərində Group Policy`də Restricted Groups

Salam Dostlar, bu məqaləmizdə Group Policy üzərində Restricted Group düzəldib, onu istifadə etməyi öyrənəcəyik.Kompüterlər üzərində iş görərkən, bəzən bizə Administrator hüquqları lazım olur.Domain mühitində isə istifadəçilər bu hüquqdan məhrumdurlar.Amma yaxşı ki, məhrumdurlar.Ancaq ola bilsin ki, bizə bəzi istifadəçilərə bu hüquqları vermək lazım olsun.Təbii ki, bunun asan yolu var.Biz istədiyimiz istifadəçiyə kompüter üzərində olan Administratorun hüquqlarını ...

Ətraflı oxuyun...