image

Cisco wireless controller nədir?

Salam,bugün biz Cisco wireless controller haqqında danışıb, topologiyada tətbiqini görəcəyik. Wireless controller vasitəsilə biz mərkəzdən access pointlərimizi rahat idarə edə bilərik. Geniş topologiyalarda bu bizim üçün çox əlverişli olacaqdır. LWAPP protokolu (Lightweight Access Point Protocol) wireless controller ilə Lightweight Access pointlər arasında əlaqə yaradan protokoldur. Lightweight Access Pointlər enerjini ethernet vasitəsilə alırlar ,bununla bərabər quraşdırmada ...

Ətraflı oxuyun...