Acknowledgement

Qəbul təsdiqi, Qəbul etirafı,Təsdiq,Alıntı

Mənbə: En2Az.net