Active

Aktiv; Hərəkətdə olan, Aktiv; Fəaliyyətdə olan

Mənbə: En2Az.net