Added

Əlavə olunmuş,Əlavə edilmiş

Mənbə: En2Az.net