Addition

Əlavə etmək; Çoxaltmaq

Mənbə: En2Az.net