Adjust

Düzəlmə; qaydaya salınma; nizama salınma, tənzimləmə

Mənbə: En2Az.net