Advanced Technology

Ən irəlləyici texnologiya, İnkişaf etmiş texnologiya,mütərrəqi texnologiya

Mənbə: En2Az.net