Advanced

Qabaqcıl, İrəliləmiş, Bacarıqlı, Təcrübəli

Mənbə: En2Az.net