Alert always

Daimi hazırlıq, Həmişəlik hazırlıq

Mənbə: En2Az.net