Alias name

Təxəllüs, Ləqəb,ayama

Mənbə: En2Az.net