Allocation

Yerbəyer etmə, Təyin etmə, Seçilmə

Mənbə: En2Az.net