Allowed

İcazə verilmiş, Yol verilmiş

Mənbə: En2Az.net